مشخصات رک آزمایشگاهی

در مکان هایی که تغییرات در ترکیب رک زیاد صورت می گیرد و یا نیاز به دسترسی از چهار جهت به ترکیب رک می باشد و یا برای تجهیزاتی که حرارت بالا تولید می کنند و نیاز به استفاده از Cooling  اتاق می باشد و نه از Cooling  رک ، از این نوع رک استفاده می کنند . رعایت استاندارد ۱۹″ ، ۲۱″ ، ۲۳″ الزامی و بسته به عمق تجهیزاتی که بر  روی آن   نصب می شود ، به صورت تک پنل و یا دو پنل مورد استفاده قرار می گیرد . در  عین حال رک فوق را Open Rack  و یا Relay Rack  نیز می نامند .